Informace o knihovně - rok 2013

07.02.2014 11:05

Knihovní fond

V knihovně bylo k 31.12.2013 celkem evidováno 1661 knih, z toho 240 kusů naučné literatury a 1421 kusů krásné literatury. Bylo zakoupeno 14 nových knih. Z výměnného fondu z Městské knihovny Boskovice bylo zapůjčeno 340 knih. Odepsáno bylo 66 poničených nebo ideově a tematicky zastaralých knih.

 

Uživatelé

Během roku se do knihovny zaregistrovalo 24 čtenářů, z toho 12 čtenářů do 15 let. Knihovnu navštívili celkem 122krát.

 

Výpůjčky

Celkem si čtenáři vypůjčili 286 knih. Z toho 24 ks naučné literatury a 115 ks krásné literatury pro dospělé a 24 ks naučné literatury a 123 ks krásné literatury pro děti.

 

Webové stránky knihovny

Celkem bylo na webových stránkách zaznamenáno 1645 unikátních návštěv.

 

Novinky

Během roku byly postupně zadávány knihy do databáze Regionálního knihovnického systému (REKS) a na webových stránkách knihovny je již zveřejněn on-line katalog knihovního fondu.

V roce 2014 plánujeme zakoupení a zavedení automatizovaného výpůjčního protokolu pro snadnější evidenci čtenářů a výpůjček atd.